Xây dựng niềm tin bằng chất lượng và dịch vụ

Sản phẩm : Gốc tinh thể thẩm thấu

TOME Group cung cấp các vật tư kỹ thuật sau đây

Hilti

Hilti

Ramset

Ramset

NITOCOTE EP405

NITOCOTE EP405

NITOPROOF 600

NITOPROOF 600

MARISEAL 250

MARISEAL 250

K10 POLYURETHANE PLUS

K10 POLYURETHANE PLUS

MAXBOND 328E

MAXBOND 328E

FOSROC POLYUREA

FOSROC POLYUREA

Proofex pgp

Proofex pgp

CONMIK BITUSTICK

CONMIK BITUSTICK

BITUSHAPE

BITUSHAPE

BITUMEX TG

BITUMEX TG

SIKA BITUSEAL T

SIKA BITUSEAL T

COPERNIT

COPERNIT

PROFEX SERIAL

PROFEX SERIAL