Xây dựng niềm tin bằng chất lượng và dịch vụ

Sản phẩm : Gốc Polyurea

TOME Group cung cấp các vật tư kỹ thuật sau đây

Sợi carbon gia cường kết cấu FOSROC

Sợi carbon gia cường kết cấu FOSROC

Thioflex 600

Thioflex 600

Sikaflex Construction

Sikaflex Construction

Sika Grout 214-11

Sika Grout 214-11

Maxbond 650

Maxbond 650

C.O.C Grout 650

C.O.C Grout 650

Industrial topping sl

Industrial topping sl

Supercast PVC

Supercast PVC

Sika Waterbars

Sika Waterbars

Sika

Sika

Fosroc

Fosroc

Hyperstop DB serial

Hyperstop DB serial

Penebar SW

Penebar SW

Renderoc plug

Renderoc plug

K11 Rapid

K11 Rapid