Xây dựng niềm tin bằng chất lượng và dịch vụ

Sản phẩm

TOME Group cung cấp các vật tư kỹ thuật sau đây

Hilti

Hilti

Ramset

Ramset

Nitoflor Lithurin2

Nitoflor Lithurin2

Peneguard

Peneguard

Maxcrete 622

Maxcrete 622

Lanko 731

Lanko 731

renderoc s

renderoc s

Maxcrete 651

Maxcrete 651

Penecrete Mortar

Penecrete Mortar

Gốc tinh thể

Gốc tinh thể

Gốc Epoxy

Gốc Epoxy